ARHIVA
Objavio: smedia.rs 24.07.2011 | 12:03     Smedia preuzela: 24.07.2011 | 12:03

Za treće dete poseban staž od dve godine

0
1756
Za-trece-dete-poseban-staz-od-dve-godine
Kako vam se dopada novi Smedia sajt?
 
Odličan je
Ne sviđa mi se
Ne sviđa mi se izgled, ali mi se sviđaju tekstovi
Sviđa mi se kako izgleda, ali ne i tekstovi
Nemam stav
Ženama koje su rodile treće dete treba da se uračunava poseban staž u trajanju od dve godine. Ovakve mere imaju za cilj da podstaknu rađanje u Srbiji.Zakon o penzijsko i invalidskom osiguranju predvideo je da ženi osiguraniku, koja je rodila treće dete, bude uračunavan poseban staž u trajanju od dve godine.

Direktora Filijale za grad Beograd Vesne Vićentijević izjavila je kako je ovo pravo dato na osnovu člana 60. pomenutog zakona svim ženama koje su rodile treće dete

Uvođenje ove odredbe u zakon imalo je za cilj da podstakne rađanje dece u Srbiji.

"U ovom slučaju radi se o posebnom stažu koji je bez uticaja na ostvarivanje prava na penziju. Dakle, te dve godine posebnog staza ne utiču na samo pravo, a veoma često ni na obim prava. Ukoliko majka troje dece ima pun staž od 35 godina, računajući u njega i poseban staž, to joj ne omogućava raniji odlazak u penziju pre 60-te godine života", izjavila je Vićentijević za najnoviji broj "Glasa osiguranika".

Vićentijevićeva je zato istakla kako ova odredba ne omogućava da pre ispunjenja posebnih zakonskih uslova bude ostvareno pravo na penziju.
Zbog nasilja u porodici 14 dece bez majke
Ukrajinke rađaju srpske bebe
Sledi novo povezivanje staža

Kada je žena stekla uslov za ostvarivanje prava na penziju na osnovu godina staža, ove dodatne dve godine ne utiču na visinu penzije.

"Poseban staž utiče na visinu penzije jedino u slučaju da je majka troje dece ispunila uslov za odlazak u penziju što se tiče godina života (60 godina) i ostvarila, na primer - 25 pet godina radnog staža. Tada ove dve godine utiču na visinu penzije jer se sa ove dve godine ima 27. godina penzijskog staža", objasnila je Vićentijević.


Procedura priznavanja posebnog staža danas u Fondu Penziono/invalidskog osiguranja nije komplikovana.

Potrebno je samo podneti popunjen zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu učešća u oružanim akcijama, zarobljeništvu, lečenju i rehabilitaciji, odnosno po osnovu rođenja trećeg deteta.

Majke koje su rodile treće dete prilažu originale izvoda iz matične knjige za sva tri deteta i kopiju radne knjižice.

Penzijski staž je širi pojam od staža osiguranja i obuhvata staž osiguranja i poseban staž.

Staž osiguranja je radni staž, što podrazumeva i beneficirani staž, a poseban staž se odnosi na rođenje trećeg deteta i učešće u oružanim akcijama, pre svega za učesnike ranijih ratova.

Inače, prema predlogu budućeg Građanskog zakonika, sve majke koje u trenutku stupanja na snagu tog akta budu imale troje dece, primaće demografsku naknadu do punoletstva trećeg deteta u iznosu koji će za svaku godinu utvrđivati Ministarstvo finansija.

Mesečnu naknadu kao nagradu države za doprinos natalitetu dobijaće i zaposlene i nezaposlene majke, bilo da su u braku ili ne.

(Tanjug)
comments powered by Disqus