ARHIVA
Objavio: smedia.rs 12.08.2010 | 07:58     Smedia preuzela: 12.08.2010 | 14:16

Nova klasifikacija privrednih delatnosti

0
2026
Nova-klasifikacija-privrednih-delatnosti
Kako vam se dopada novi Smedia sajt?
 
Odličan je
Ne sviđa mi se
Ne sviđa mi se izgled, ali mi se sviđaju tekstovi
Sviđa mi se kako izgleda, ali ne i tekstovi
Nemam stav
Agencija za privredne registre počeće od danas da primenjuje novu klasifikaciju delatnosti kod svih registrovanih privrednih subjekata i drugih pravnih lica, koja će biti uskladjena sa onom koja se primenjuje u Evropskoj uniji.U skladu sa novim Zakonom o klasifikaciji delatnosti, APR ima obavezu da sve registrovane jedinice razvrstava prema pretežnoj delatnosti, kao i da taj podatak objavi na svojoj internet stranici (www.apr.gov.rs).

Agencija će ove promene izvršiti na osnovu podataka dobijenih od Zavoda za statistiku, a u skladu sa Protokolom o razmeni podataka koji su potpisale dve institucije.

U saopštenju APR-a se podseća da je primena novog zakona počela stupanjem na snagu Uredbe o klasifikaciji delatnosti, na osnovu koje APR ima zakonsku obavezu da klasifikaciju privrednih delatnosti u Srbiji uskladi sa klasifikacijom u EU.

Promene podataka o šiframa i opisu delatnosti biće izvršene automatski, pa je neophodno da se svi privredni subjekti i druga pravna i fizička lica registrovana u APR, o novoj šifri i opisu pretežne delatnosti informišu uvidom u internet stranicu APR.

Ukoliko smatraju da nova šifra i opis pretežne delatnosti nisu odgovarajući, mogu podneti zahtev za razvrstavanje pod drugom šifrom i opisom delatnosti, ali samo u okviru iste grane delatnosti.

Pretraga delatnosti koje subjekti mogu menjati biće omogućena preko posebnog veb servisa na sajtu APR, a promena će se vršiti besplatno i bez donošenja posebnog akta.

Promena grane privredne delatnosti vršiće se, kao i do sada, na osnovu podnete registracione prijave i propisane dokumentacije, uz plaćanje naknade.

Osnivači novih privrednih društava, preduzetničkih radnji i udruženja imaju obavezu da od danas u registracionim prijavama označe pretežnu delatnost u skladu sa novim zakonom i Uredbom o klasifikaciji delatnosti.
comments powered by Disqus