Best news on social media
        rts.rs

09.05.2018 | 12:52
        Smedia preuzela:

09.05.2018 | 13:02
14%
44

Istraživanje, koje su sproveli Institut za evropske poslove i Ninamedia, na reprezentativnom uzorku od 1.201 ljudi, pokazuje da su mladi i dalje znatno skeptičniji od starijih u pogledu EU integracija.

Kako se navodi u saopštenju, građani Srbije su na skali od jedan do pet ocenili odnose između Srbije i Evropske unije ocenom 2,78, a najveći broj ispitanika dao je ocenu dobar (3), dok je najmanji broj građana dao odličnu ocenu (5).

Više od polovine građana podržava u načelu članstvo Srbije u EU, a nešto manje od polovine, 49,5 odsto, zaista bi i glasalo za ulazak Srbije u EU.

Takođe, 62 odsto građana smatra da Srbija ima korist od saradnje sa EU. To u najvećoj meri smatraju najmlađi građani, ali oni i najmanje podržavaju konkretno članstvo naše zemlje u EU.

Sa druge strane, najstariji građani najviše podržavaju članstvo Srbije u EU,...

comments powered by Disqus